Informace o zpracování osobních údajů

Volná místa v RWE

Informace pro uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů

Podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Na níže uvedených odkazech bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se ucházíte o pracovní pozici do společností RWE Gas Storage CZ, s.r.o. nebo RWE Supply and Trading CZ, a. s. je primárním správcem Vašich osobních údajů RWE Gas Storage, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 100 98, Praha 10 - Strašnice, IČ 24275051, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 124711, která zpracovává osobní údaje i pro společnost RWE Supply and Trading CZ, a. s. a mezi kterými se jedná o postavení dvou společných správců. Ucelené informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností a aktualizovaného seznamu zpracovatelů a příjemců osobních údajů, jsou dostupné zde.

Při návštěvě internetových stránek provozovaných RWE Gas Storage CZ, s.r.o. se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookies" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

V případě, že je stránka provozována ze strany jiné společnosti, např. www.jobs.cz , ucelené informace o využití cookies naleznete na webových stránkách této společnosti. V případě získání více informací ve vztahu ke zpracování „cookies“ ze strany RWE Gas Storage CZ, s.r.o., kontaktujte Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého ve společnosti zastává Ing. Jan Mihalko. V případě dotazů jej kontaktujte na e-mailové adrese: gs.gdpr@rwe.com nebo na výše uvedené adrese společnosti.

Tyto zásady mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí pracovní ani jiné smlouvy. Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 01. 07. 2020. Poslední aktualizace textu proběhla 1. 7. 2020.

Jan Mihalko

Limuzská 3135/12,
Praha

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Nastavení cookies