Náš styl

Náš styl

Naše firemní kultura je stejně otevřená a pestrá, jako jsou profese, obory a lidé, kteří v našich společnostech po celém světě pracují. Proto podporujeme a rozvíjíme různorodé pracovní týmy, založené na slušnosti, respektu a úctě k individualitě každého jedince. Šanci být úspěšný a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti u nás má kterýkoli šikovný a talentovaný člověk bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní hendikep či kulturu, z níž pochází.

Pracujeme jako tým, a přitom respektujeme a rozvíjíme individuální schopnosti každého jednotlivce. Změna je součástí našeho DNA. Proto našim zaměstnancům poskytujeme dostatek moderních nástrojů i časového prostoru pro realizaci jejich kreativních nápadů, nových neotřelých řešení či jedinečných inovativních projektů. K lidem se chováme s respektem, dbáme o jejich bezpečnost, umíme je ocenit a nesvazujeme jejich iniciativu řadou zbytečných omezení.

Naši zaměstnanci společně vyznávají základní firemní hodnoty, jimiž jsou důvěra, vášeň a nadšení. Důvěra v lidský um, poznání i odpovědnost, důvěra ve schopnosti každého člověka posouvat věci dopředu. Vášeň a nadšení pro změny, inovace a nové technologie, které nám umožňují dodávat našim zákazníkům po celém světě čistou, bezpečnou a cenově dostupnou energii. Vytváříme udržitelnou energetiku budoucnosti a rádi vás k tomu přibereme do našeho týmu.

Nastavení cookies